top of page

Allmänna villkor

Köp & Kundvillkor

 

Biljettfrågor

Frågor gällande biljetter hänvisas i första hand direkt till respektive biljettombudet Tickster.

 

Biljettköp

Våra biljetter säljs via Ticksters biljettsystem.

 

Att tänka på när du köper en biljett

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Annullering av biljettköp kan ske senast en timme efter utskriftstillfället. Du är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

 

Ändring och återköp av biljetter

Återköp av biljetter samt byte till annat evenemang görs ej.

 

Missnöjen och klagomål på evenemang

Ibland kan det hända att sikten från en viss plats skyms av exempelvis teknik- eller scenutrustning som tillkommit under scenbygget. I sådant fall eller vid andra problem med platserna ber vi dig att snarast möjligt ta kontakt med personalen på plats, så hjälper de till att hitta andra platser. Skulle av någon anledning missnöjet kvarstå och du väljer att lämna spelplatsen, ska du vända dig till personalen eller biljettkassan. Eventuella klagomål ska alltså framföras till personalen på plats. Efter genomförd konsert/föreställning betraktas evenemanget som godkänt av dig som besökare.

 

Inställt evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig spalplats/arrangör. I de fall evenemang flyttats eller ställts in gäller de villkor som står i informationen som går ut till kund i samband med inställt/flyttat evenemang. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

 

Återlösen av biljetter görs ej efter angivet sista datum.

 

Köp enligt Force Majeure-Klausulen

Vid köp av biljetter via våra producerade produktioner finns en så kallad force majeure-klausul. Denna klausul innebär att i de fall evenemang ej kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll, som skäligen, inte har räknats med när avtalet ingicks och vars följder inte denne skäligen ej kunde undvikit eller övervunnet. Är arrangören fri från skadeståndsskyldighet och andra påföljder.

 

Sounds of Summer och våra juridiska ombud anser att denna klausul kan tillämpas i det fall Sveriges regering för ett officiellt uttalande med en tydlig rekommendation eller förbud om att större folksamlingar ska undvikas under viss tid för att undvika smittspridningen.

 

Det innebär i praktiken att om vi som arrangör tvingas ställa in ett kommande evenemang på grund av ett officiellt uttalande från Sveriges regering så är vi inte skyldiga att återbetala biljettintäkter till biljettkunder.

bottom of page